Men. Winner.  05 Aug 05:15
Name Yes No
USA 1.28 3.46
Slovenia 7.50 1.068
Name Yes No
France 10.00
Australia 13.00
Men. Top 3.  05 Aug 05:15
Name Yes No
USA 1.01 12.50
Slovenia 1.16 4.80
Name Yes No
France 1.25 3.72
Australia 1.65 2.16
Women. Winner.  06 Aug 05:40
Name Yes No
USA 1.07 7.40
France 15.00
Name Yes No
Japan 20.00
Serbia 23.00
Women. Top 3.  06 Aug 05:40
Name Yes No
USA 1.01 12.50
France 1.15 5.00
Name Yes No
Japan 1.20 4.25
Serbia 1.84 1.90