Outright. Women. World Cup. 2023. Australia & New Zealand 

EW: 1/2 1,2
E/W Terms
Final Tournament. Winner.  20 Jul 08:00
Name Yes No
USA Women 3.82 1.222
England Women 4.55 1.161
Spain Women 7.20 1.062
Germany Women 7.80 1.05
France Women 10.75 1.012
Australia Women 14.50
Sweden Women 16.25
Netherlands Women 22.00
Brazil Women 24.00
Canada Women 32.00
Japan Women 34.00
Norway Women 43.00
Denmark Women 56.00
Italy Women 56.00
Korea Republic Women 67.00
China PR Women 76.00
Name Yes No
New Zealand Women 111.00
Portugal Women 116.00
Republic of Ireland Women 165.00
Colombia Women 176.00
Switzerland Women 176.00
Argentina Women 226.00
South Africa Women 285.00
Costa Rica Women 365.00
Nigeria Women 385.00
Zambia Women 385.00
Morocco Women 401.00
Haiti Women 451.00
Jamaica Women 451.00
Panama Women 525.00
Philippines Women 651.00
Vietnam Women 651.00