Boxing

Event Name 1
Win 1
2
Win 2
08 Jun 22:00
1.05 7.80
08 Jun 22:00
1.016 10.25
08 Jun 22:00
1.137 4.95
09 Jun 17:00
1.02 9.90
09 Jun 17:00
1.60 2.25
09 Jun 17:00
1.022 9.70
09 Jun 17:00
1.021 9.80
09 Jun 17:00
1.012 10.75
09 Jun 17:00
3.72 1.23
09 Jun 17:00
1.022 9.70
09 Jun 17:00
1.078 6.50
09 Jun 17:00
1.033 8.80
09 Jun 22:00
1.109 5.55
09 Jun 22:00
1.14 4.90
09 Jun 22:00
1.145 4.80
09 Jun 22:00
1.033 8.80
10 Jun 18:00
1.059 7.30
10 Jun 18:00
1.033 9.80
10 Jun 18:00
1.13 5.10
10 Jun 18:00
4.50 1.182
10 Jun 18:00
1.149 4.75
10 Jun 18:00
1.016 10.25
10 Jun 22:00
1.016 10.25
10 Jun 22:00
3.90 1.23
10 Jun 22:00
1.016 10.25
10 Jun 22:00
1.30 3.32
10 Jun 22:00
1.159 4.85
10 Jun 22:00
1.019 10.00
10 Jun 22:00
1.38 2.80
10 Jun 22:00
1.059 7.30
10 Jun 22:00
1.016 10.25
11 Jun 03:00
+2
1.52 2.43
11 Jun 06:00
1.34 2.98
18 Jun 02:00
1.107 6.00
02 Jul 02:00
1.157 4.85
25 Jul 11:00
3.125 1.333
30 Jul 04:00
+2
2.13 1.666
06 Aug 03:00
1.39 2.76
20 Aug 03:00
1.31 3.38