Osaka Evessa
Nagoya Diamond Dolphins
17 Apr 11:05
+159
Osaka Evessa 3.08
Nagoya Diamond Dolphins 1.33
Osaka Evessa (+7.0) 1.909
Nagoya Diamond Dolphins (-7.0) 1.80
Under 165.0 1.87
Over 165.0 1.83
add / remove
My Markets
Main Markets
add / remove
My Markets
Normal Time Result
Osaka Evessa To Win
3.34
Draw
15.75
Nagoya Diamond Dolphins To Win
1.35
Osaka Evessa To Win or Draw
2.76
Nagoya Diamond Dolphins To Win or Draw
1.25
add / remove
My Markets
Handicap Markets
add / remove
My Markets
To Win Match With Handicap
Osaka Evessa Nagoya Diamond Dolphins
add / remove
My Markets
Total Markets
add / remove
My Markets
Total Points
Under Over
 
Odd Even
1.82 1.88
add / remove
My Markets
Total Points (Osaka Evessa)
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Nagoya Diamond Dolphins)
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Quarter Markets
add / remove
My Markets
1st Quarter Result
Osaka Evessa To Win
2.39
Draw
14.00
Nagoya Diamond Dolphins To Win
1.63
Osaka Evessa To Win or Draw
2.04
Nagoya Diamond Dolphins To Win or Draw
1.46
add / remove
My Markets
To Win 1st Quarter With Handicap
Osaka Evessa Nagoya Diamond Dolphins
add / remove
My Markets
Total Points - 1st Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Osaka Evessa) - 1st Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Nagoya Diamond Dolphins) - 1st Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
2nd Quarter Result
Osaka Evessa To Win
2.39
Draw
14.00
Nagoya Diamond Dolphins To Win
1.63
Osaka Evessa To Win or Draw
2.04
Nagoya Diamond Dolphins To Win or Draw
1.46
add / remove
My Markets
To Win 2nd Quarter With Handicap
Osaka Evessa Nagoya Diamond Dolphins
add / remove
My Markets
Total Points - 2nd Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Osaka Evessa) - 2nd Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Nagoya Diamond Dolphins) - 2nd Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
3rd Quarter Result
Osaka Evessa To Win
2.375
Draw
14.00
Nagoya Diamond Dolphins To Win
1.64
Osaka Evessa To Win or Draw
2.03
Nagoya Diamond Dolphins To Win or Draw
1.47
add / remove
My Markets
To Win 3rd Quarter With Handicap
Osaka Evessa Nagoya Diamond Dolphins
add / remove
My Markets
Total Points - 3rd Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Osaka Evessa) - 3rd Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Nagoya Diamond Dolphins) - 3rd Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
To Win 4th Quarter With Handicap
Osaka Evessa Nagoya Diamond Dolphins
add / remove
My Markets
Total Points - 4th Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Osaka Evessa) - 4th Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85
add / remove
My Markets
Total Points (Nagoya Diamond Dolphins) - 4th Quarter
Under Over
Odd Even
1.85 1.85