Beijing Jinyu
Zhejiang Chouzhou
26 Feb 11:30
+159
Beijing Jinyu 2.80
Zhejiang Chouzhou 1.39
Beijing Jinyu (+6.0) 1.82
Zhejiang Chouzhou (-6.0) 1.88
Under 155.5 1.83
Over 155.5 1.87
Liaoning Hengye
Shanghai Baoshan Dahua
26 Feb 11:30
+159
Liaoning Hengye 7.90
Shanghai Baoshan Dahua 1.052
Liaoning Hengye (+16.0) 1.81
Shanghai Baoshan Dahua (-16.0) 1.89
Under 150.0 1.86
Over 150.0 1.84
Nei Menggu
Fujian
26 Feb 11:30
+151
Nei Menggu (-31.0) 1.85
Fujian (+31.0) 1.85
Under 152.0 1.833
Over 152.0 1.87
Shandong Hi-Speed
Shanxi Xing Rui Flame
26 Feb 11:30
+159
Shandong Hi-Speed 2.93
Shanxi Xing Rui Flame 1.36
Shandong Hi-Speed (+5.5) 1.93
Shanxi Xing Rui Flame (-5.5) 1.78
Under 158.0 1.85
Over 158.0 1.85
Sichuan Yuanda Merlot
Tianjin Guanlan
26 Feb 11:30
+144
Sichuan Yuanda Merlot (-40.5) 1.833
Tianjin Guanlan (+40.5) 1.87
Under 158.5 1.85
Over 158.5 1.85